adres

Alvan-Automation bvba
Tentoonstellingslaan 59 B3
2020 Antwerpen 2
België

Tel: +32(0)485 79 12 85
Fax: +32(0)3 237 31 69
info@alvan-automation.be

Algemene voorwaarden

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Alvan Automation bvba.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Alvan Automation bvba besteden de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Alvan Automation bvba kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Alvan Automation bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Alvan Automation bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.